Als laatst zou Oranjebandje ons gaan moeten verlaten, maar dat gaat nog even duren.

 

Alla fine Oranjebandje dovrebbe lasciarci, ma ci vorrà del tempo.

In de toekomst zal Oranjebandje ofwel Benzo's Deugdwel  v. 't Frouwkes Hof Sybel heten en zal ze in Italië gaan wonen bij Giovanni en Paola

 

In futuro Oranjebandje o Benzo's Deugdwel van 't Frouwkeshof si chiameranno Sybel e lei vivrà in Italia con Giovanni e Paola

A

f

s

c

h

e

i

d

In verband met de Corona crisis zal het nog even duren voordat Sybel naar Italië zal verhuizen, tot die tijd zal ze  bij Willie en Gé blijven wonen

 

A causa della crisi di Corona, ci vorrà del tempo prima che Sybel si trasferisca in Italia, fino a quel momento continuerà a vivere con Willie e Gé

Sybel gaat in Italié opgeleid worden tot reddingshond

 

Sybel verrà addestrato come cane da salvataggio in Italia

Final movie voor dit nest

clicca sulla foto per ingrandirla