Het gedrag van honden wordt tot nu toe voornamelijk beschreven vanuit hetdominantiemodel en de behavioristische leertheorie. Het dominantiemodel was tot midden van de jaren negentig het model van waaruit al het hondengedrag werd verklaard.

.Men nam in die tijd aan dat al het hondengedrag bestond uit het uitwisselen van rangen en standen. Midden jaren negentig veranderde de visie op honden en ging men het gedrag van honden verklaren vanuit de behavioristische leertheorie. Volgens deze theorie is al het gedrag van de hond aangeleerd gedrag en volledig te verklaren als response op prikkels in de omgeving.In de ruim twintig jaren dat ik als trainer en gedragstherapeut werkzaam ben, werd ik steeds kritischer op de theorieŽn die in mijn opleiding tot hondentrainer en gedragstherapeut werden gegeven. De theorieŽn vonden voor mij onvoldoende aansluiting met de praktijk. Daarnaast zijn er vanuit een psychologisch standpunt kritische kanttekeningen te plaatsen bij de manier waarop deze modellen worden gebruikt.

                            volgende