Privacyverklaring voor gedragstherapie

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

 

Praktijk voor gedragstherapie

In mijn praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk voor onze (financiŽle) administratie en om later terug te kunnen vallen op de verslaglegging van consulten.

 

Onze plichten

Ik ben volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt ik mij het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacy verklaring om de tekst aan te laten sluiten op de laatste stand van zaken. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet mijn praktijk als volgt:

 

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

            o   voor dienstverlening (verslaglegging van consulten en communicatie met

                 u);

            o   voor de financiŽle administratie;

            o   om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

            o   om goederen en diensten bij u af te leveren;

            o   als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig heb

                 voor de belastingaangifte;

 

 

 

 

Pagina 1 van 2