Sinds 1992 ben ik gedragstherapeut en vanaf de oprichting van Alpha , een vereniging voor gedragstherapeuten, ben ik bij die vereniging aangesloten. Gedragstherapeut voor dieren is geen beschermde titel. Om zeker te weten dat u de hulp inroept van een deskundige moeten Alpha-gedragstherapeuten een diploma hebben gehaald bij een door de vereniging erkende opleiding. De vereniging stelt ook eisen aan het bijhouden van vakkennis.(zie  www.alphagedragstherapeuten.nl)

Een gedragtherapeut wordt ingeschakeld als een hond ongewenst gedrag vertoont dat niet met een gehoorzaamheidscursus is op te lossen. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Niet alleen thuis kunnen zijn
  • Overmatig blaffen
  • Hypergedrag
  • Agressie
  • Jaloezie
  • Angstgedrag
  • Onzindelijkheid
  • Automutilatie (zelfbeschadiging)

 

Als gedragstherapeut maak ik aan de hand van een vraaggesprek en observaties van de hond een gedragsanalyse. Zo krijg ik inzicht in de sterke en zwakke kanten van het gedrag van de hond en het probleem. Op basis van die gegevens stel ik een therapieplan op. Dit plan wordt met u als hondeneigenaar doorgesproken zodat ook u inzicht krijgt in het gedrag van uw hond en uw eigen rol bij het oplossen van het probleem. Indien nodig wordt de therapie via de hondentraining begeleid.

volgende pagina